Polityka prywatności

zdalne animacje

 

Administrator strony i właściciel zbioru danych to

agencja Vi:
Victoria Travel & Events Sp. z o.o. Sp. k.,
ul.Puławska 117a, 02-707 Warszawa, Polska,
NIP: 521-372-15-65
tel 22 614 0000 email office@agencjavi.pl

Najważniejsze informacje:

 • Podczas Twojej wizyty na naszej stronie www oraz w trakcie procesu zakupów w naszym sklepie internetowym wchodzimy w posiadanie Twoich danych osobowych
 • Dane, które nam przekazujesz są niezbędne do prawidłowego obsłużenia Twoich zakupów i realizacji zamówionych usług
 • Nie udostępniamy ani anie sprzedajemy Twoich danych żadnym osobom/firmom trzecim, nie handlujemy danymi użytkowników
 • Dane przekazujesz nam zawsze dobrowolnie, zawsze masz prawo do wglądu w nie oraz żądania ich usunięcia

A w szczegółach:

 • Czas retencji Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika, lub też przez okres określony przez cele opisane w niniejszym dokumencie. Użytkownik może zawsze poprosić Administratora Danych o zawieszenie lub usunięcie danych.
 • Zbierane typy danych Wśród typów danych osobowych, które zbiera nasza strona i sklep, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, są: Cookie, Email, Imię, Nazwisko, Miejscowość, Województwo, Numer telefonu.
 • Inne zgromadzone Dane Osobowe mogą być opisane w innych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub kontekstowo, za pomocą dedykowanego tekstu wyświetlanego przy gromadzeniu danych. Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika albo automatycznie zbierane podczas korzystania z tej Aplikacji.
 • Jakiekolwiek korzystanie z plików plików cookie – lub innych narzędzi monitorowania – przez tę Aplikację lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę Aplikację, o ile nie zaznaczono inaczej, służy do identyfikacji Użytkowników i zapamiętywania ich preferencji, wyłącznie w celu świadczenia usług wymaganych przez Użytkownika. Nie udostępnienie niektórych danych osobowych może uniemożliwić Aplikacji świadczenie usług.
 • Miejsce: Dane są przetwarzane w biurach Administratora Danych i w innych miejscach, w których znajdują się związane z przetwarzaniem strony. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Administratorem Danych.
 • Metody przetwarzania Administrator Danych przetwarza Dane Użytkowników w sposób prawidłowy i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych. Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Poza Administratorem Danych, w niektórych przypadkach, dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za działania serwisu (administrację, sprzedaż, marketing, system prawny, administrację systemu) lub podmiotów zewnętrznych (takich jak dostawcy usług technicznych, animatorzy zajęć, nauczyciele, firmy informatyczne) mianowanych, w razie potrzeby, Procesorami Danych przez Właściciela.
 • Wykorzystanie zgromadzonych danych Dane dotyczące Użytkownika są zbierane w celu umożliwienia Aplikacji świadczenia usług, jak również do następujących celów: Kontakt z Użytkownikiem, Remarketing, targetowanie behawioralne, Marketing usług.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 • Dane osobowe użytkowników zbierane są w celach: Kontakt z Użytkownikiem, Realziacja zamówionych usług, obsługa procesu sprzedaży (w tym wystawianie dokumentów sprzedaży, faktur itp), remarketing i targetowanie behawioralne, marketing produktów i usług.
 • Użytkownik powinien być świadomy faktu, że Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia Danych Osobowych na żądanie władz.
 • Logi Systemowe i Konserwacja Do celów eksploatacji i konserwacji, ta aplikacja i wszelkie usługi przez stron trzecich mogą gromadzić pliki stanowiące zapis interakcji z tą Aplikacją (logi systemowe) lub użyć do tego celu innych Danych Osobowe (takich jak adres IP).
 • Informacje nie zawarte w niniejszej polityce Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Administratora Danych w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe znaleźć można na początku niniejszego dokumentu.

Prawa użytkowników

 • Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie dowiedzieć się, czy ich Dane Osobowe były przechowywane i skonsultować się z Administratorem Danych, aby dowiedzieć się o ich zawartości i pochodzeniu w celu sprawdzenia ich dokładności lub żądania ich uzupełnienia, anulowania, aktualizacji lub poprawy, lub do ich przekształcenia do postaci anonimowej lub do zablokowania wszelkich danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także do sprzeciwienia się ich wykorzystaniu z wszelkich uzasadnionych powodów. Wnioski należy przesyłać do Administratora Danych, korzystając z informacji kontaktowych podanych powyżej.
 • Ta Aplikacja nie obsługuje żądań “Do Not Track”.
 • Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie przez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie. Zaleca się, aby sprawdzać tę stronę często, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji wymienioną na dole. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się dowolnej ze zmian w polityce, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z tej Aplikacji i może zażądać, aby Administrator Danych usunął Dane Osobowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Użytkowników, jakie posiada Administrator Danych.

Informacje na temat niniejszej polityki prywatności

Informacja dla użytkowników w Europie: Niniejsza polityka prywatności została przygotowane w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Art. 10 Dyrektywy WE nr 95/46/WE, oraz zgodnie z przepisami dyrektywy 2002/58/WE, zmienionej dyrektywą 2009/136/WE, na temat plików cookie. Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tej Aplikacji.

Ostatnia aktualizacja 18-04-2020