animacje dla dzieci 3-5 lat
1 dzień 3h

99,00 

Zdalne animacje dla dzieci w wieku 3-5 lat
09:00 – 12:00 lub 13:00 – 16:00

 • 3 bloki po 45-minut z krótkimi przerwami na posiłek albo toaletę dla dziecka
 • każdy nowy blok rozpoczyna się o pełnej godzinie, dziecko może dołączyć na dowolne bloki


Zajęcia odbywają się przy pomocy laptopa, kamerki i mikrofonu. W każdej grupie wiekowej jest dwóch doświadczonych animatorów. Zajęcia dostosowane są do danej grupy wiekowej. Przykładowe gry i zabawy to: zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne, taneczne, aktorskie, karaoke i wiele innych. 

Pakiet zajęć obejmuje jeden dzień, do 3h animacji

Animacje do 3h w małej grupie, dla dzieci w wieku 3-5 lat
09:00 – 12:00 lub 13:00 – 16:00

Animacje w grupie od 5 osób

Zajęcia odbywają się przy pomocy laptopa, kamerki i mikrofonu. W każdej grupie wiekowej jest dwóch doświadczonych animatorów. Zajęcia dostosowane są do danej grupy wiekowej. W grupie 3-5 lat stawiamy na dużo zajęć ruchowych, ale także ciekawe opowieści. W małej grupie dzieci mogą się widzieć nawzajem. Nad przebiegiem czuwa 2 animatorów, jeden z nich może np. wyciszyć dziecko, gdy jest chwilowo zbyt niesforne 🙂

 • pełna interaktywność: animatorzy widzą dzieci, rozmawiają, śpiewają, tańczą i ćwiczą z dziećmi
 • 3 bloki po 45-minut z krótkimi przerwami na posiłek albo toaletę dla dziecka
 • każdy nowy blok rozpoczyna się o pełnej godzinie, dziecko może dołączyć na dowolne bloki
 • grupa prowadzona równocześnie przez 2 animatorów
 • maksymalnie 18 dzieci w pokoju wirtualnym

Zajęcia i animacje dla naszych dzieci zawierają elementy nauki, rozbudzania ciekawości świata i wyobraźni dzieci. Na zajęciach mogą pojawić się interesujący goście opowiadający o swojej pracy, np. Pan Leśniczy albo Pan Strażak. Zajęcia manualne i kreatywne są dopasowane do grupy wiekowej: dzieci tworzą prace odpowiadające ich rozwojowi, ale równocześnie inspirujące i pobudzające do rozwoju. Zajęcia są rozbudowane o opcje językowe, pojawiają się słówka angielskie.

W jakie zabawy się bawimy? Kilka przykładów:

Przykładowe zajęcia ruchowe:

“Zumba dla najmłodszych”

Zajęcia z animatorami zapewniają dzieciom dużo aktywności fizycznej, tańca i zabawy. Dzieci tańczą, podskakują w rytm muzyki, obserwując i naśladując osobę prowadzącą. 

Animacje ze słówkami po angielsku
Zabawy językowe, nauka poprzez zabawę, podstawy języka angielskiego w przystępnej, atrakcyjnej formie, np. “robimy podskoki jump jump”, czy też “a teraz stajemy w bezruchu
i pokazujemy nos – nose, ucho – ear” itd.

Przykładowe gry i zabawy rozwojowe:

 • zajęcia plastyczne (malowanie, wyklejanie, tworzenie dekoracji)
 • karaoke z animatorem
 • rozmowy na ciekawe tematy między dziećmi
 • zajęcia muzyczne i aktorskie

Pojawiają się także goście specjalni, specjaliści w „temacie dnia”, który opowiadają uczestnikom o swojej pracy lub pasji oraz odpowiadają na pytania dzieci. Gościem może być np. Pan Astronom, Pani Pielęgniarka, Pan Dziennikarz itp.

Pakiet zajęć tygodniowy- od poniedziałku do piątku po 3 h dziennie

Dodatkowe informacje

godziny zajęć

13:00-16:00, 9:00-12:00

wiek dzieci

3, 4, 5